Veilige omgang tussen kind en hond.

Hulp om de "veilige omgang tussen kind en hond"  te bevorderen en bijt-incidenten te voorkomen.

Klik op een van de onderstaande links voor meer info. over:

Begeleiding ouders en andere volwassenen in thuis situatie

Ouders en andere volwassenen weten te weinig over het "echte" hondengedrag.
De maatschappij spiegelt een hond af als een bovenal "trouwe kameraad" die alle menselijke handelingen snapt en zich volledig aanpast.
Jammer genoeg kan de hond niet aan al deze hoge verwachtingen voldoen.


Uitleg foto:
Foto met de kinderen en de collies is een veilige situatie,
omdat de honden in een rang lagere positie zijn en
de kinderen op de juiste manier de honden aaien.

Honden zijn ook geweldig, maar omdat ouders en andere volwassenen te weigig kennis hebben over:

  • Lichaamstaal van de hond.
  • Gedrag en omgangsvormen van honden.
  • Rangorde binnen het gezin.
  • De omgang met vreemde honden.


gaat het regelmatig fout tussen kind en hond, waarvan het kind en de hond, beide de dupe van zijn.

De oorzaak van dit alles ligt niet bij het kind of de hond. De oorzaak zit hem in de communicatie tussen 2 verschillende soorten, het kind en de hond begrijpen elkaar niet.


Uitleg foto:
Dit is een ONVEILIGE situatie. Voor de hond verwarrend en onprettig,
voor het meisje kan deze situatie, als de hond een afweer beet zou geven,
heel nadelig zijn omdat ze in zo'n kwestbare positie ligt.

Gelukkig kunnen ouders en andere volwassenen, heel goed leren, hoe ze de situaties zo kunnen begeleiden dat er een veilige situatie ontstaat tussen kind en hond.
Ik kan U in al deze facetten onderwijzen en U, uw kind en uw hond begeleiden, waardoor U anders leert kijken, naar het gedrag van uw hond en de situaties tussen uw kind en de hond. U zult na verloop van tijd in staat zijn om zelf veilige situaties te creëren.


Uitleg foto's:
De afbeelding: van de collie pup welke in het jongetje zijn hoofd bijt,
is ook een zeer ongewenste situatie, de pup leert dat je in mensen mag bijten
en het kind zal het vertrouwen verliezen in de hond.

De afbeelding: van de hond welke in een shirt bijt,
is een ongewenste situatie welke snel kan escaleren in een gevaarlijke situatie.

De begeleiding bestaat uit:

  • een huisbezoek waarbij ik de situatie observeer, uitleg en tips geef en tevens al uw vragen beantwoord.
  • theorie voor alle volwassenen aanwezig, geheel aangepast op uw situatie.
  • Zijn de kinderen op een leeftijd, dat ze ook zelf in staat zijn om bepaalde gedragingen te leren, dan zal ik ook de kinderen begeleiden.


Begeleiding is mogelijk:

  • Tijdens de eerste maanden van een eventuele zwangerschap, de hond heeft al in de gaten, op het moment van conceptie, dat de vrouw des huizes zwanger is.
  • Op iedere leeftijd van het kind.
  • Ook opa's, oma's en andere volwassene, die een hond hebben en waar kinderen regelmatig op bezoek komen, kunnen voor deze situaties begeleiding aan vragen.

Klik hier om terug te gaan naar boven

Korte cursus voor ouders en kinderen

Op verzoek kan, ik U , samen met uw kinderen, een korte bewustwordingscursus geven.

De kinderen moeten wel op een leeftijd zijn, dat ze bepaalde uitleg kunnen begrijpen. Hele jonge kinderen of kinderen met een stoornis, kunnen aan deze korte cursus niet meedoen.

Locatie van deze korte cursus is bij mij thuis.

Tijdens deze cursus kunnen 2 tot 3 gezinnen meedoen. Zij kunnen dan ook de kosten voor de cursus onderling verdelen.

Kosten voor anderhalf uur: euro 32.50

Klik hier om terug te gaan naar boven