Omgang tussen kind en hond

Aan deze pagina wordt nog gewerkt.

Er zijn 3 pagina's over, kind en hond, in de site van "Hondsvertrouwen". Voor de 2 andere pagina's, klik op onderstaande links:

Kinderen en honden, een geweldig stel. Maar het gaat jammer genoeg niet altijd goed.

De rede hiervan is dat ouders en andere aanwezige volwassenen, niet voldoende kennis hebben om de signalen die de hond laat zien, te duiden en dan ook niet weten wat ze moeten doen om een situatie, weer positief te laten verlopen.

Dit lieve meisje, samen met de hond van het gezin. Keube een Grote Zwitserse Sennen Hond. Het plaatje lijkt heel relaxt, maar als je goed kijkt en inzichten hebt in de gedragingen van de hond, zie je diverse spanningssignalen. Waarvan de duidelijkste is het "hijgen" van de hond. Het is herfst/winter en de buitentemperatuur is koel/koud. Als een hond dan gaat hijgen, zonder dat de hond een echte inspannende actie heeft gehad, dan duidt het hijgen, dat de hond op dat moment stress heeft. Door de stress wordt zijn lichaamstemperatuur verhoogt en dan moet een hond hijgen, om zijn lichaamstemperatuur weer op normaal niveau te krijgen. Dus in deze context is het hijgen een stress signaal.

Dit is de 2de foto, gemaakt vlak na de 1st foto met de spanningsignalen, Deze foto geeft een bevestiging van het gevoel van de hond tijdens de 1st foto. De hond gaapt, ofwel vanwege de handeling van het kind of vanwege de camera = een indringend starend "oog". Gapen is zowel een "kalmerend" als stress signaal. De ouders van dit gezin, zijn samen met Keube naar de cursussen van "Hondsvertrouwen" geweest en hebben gelukkig de kennis, om de signalen van hun hond, op waarde in te schatten. Zij herkennen de signalen en weten hoe de hond zich voelt. Ze kunnen met deze kennis ervoor zorgen dat tussen dit lieve meisje en deze geweldige hond, een positieve relatie blijft bestaan.

Bij hondenschool "Hondsvertrouwen" gaat U leren, wat uw hond, met zijn lichaamstaal, aan U en/of aan  zijn omgeving verteld.

Dit leert U tijdens een van de cursussen: Zoals tijdens de puppie cursus en/of de Gehoorzame Sociale Huishond cursussen.

Om specifiekere aandacht te  besteden aan de omgang tussen kind en hond kunt U privé-begeleiding aanvragen. Dit kan voor ouders/schoonouders die problemen tussen (klein)kind en hond, willen voorkomen. Maar ook voor honden welke al gedragsproblemen hebben in de omgang met kinderen.

Ook wordt U begeleid in het inzichten krijgen hoe een hond functioneert en waar de valkuilen liggen in de omgang tussen kind en hond.

 

 

Denk je dat dit een leuke foto is? Bekijk de foto eens heel goed !!! Grote wijd openstaande starende ogen / Oogwit goed te zien = teken van angst / Oren ver naar achteren gevouwen / Gefronste wenkbrauwen / Gespannen, strak aangesloten kaak / Stijve bevroren houding. Deze hond vindt het super eng, wat het kind hier doet. De hond laat in alles zien dat hij, op dit moment, erg bang is en dat kan zeer snel veranderen in een "Bijt" actie om ervoor te zorgen dat het kind zich verwijderd van de hond. De hond verteld in duidelijke hondentaal wat hij bedoelt, alleen de meeste ouders / volwassenen herkennen deze signalen totaal niet. En van een kind kunnen we dat helemaal niet verwachten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit meisje benaderd deze jonge Bouvier pup op de juiste manier. Het aan de onderkant en zijkant aaien van een pup / hond, wordt door het dier, als vriendschappelijk ervaren. Benaderen / aaien boven op het hoofd en lichaam, wordt door honden als bazig / intimiderend ervaren. Geheel anders dus als de meeste mensen denken. Wij mensen ervaren bovenop aaien als een prettige / belonende handeling. Dit is echter een echte menselijke handeling en interpretatie. Dus vriendschappelijk aaien aan onderkant of zijkant, is voor een hond een prettige beleving.

Deze schattige foto van baby en hond, lijkt heel onschuldig. Maar als je goed kijkt, dan grijpt / knijpt de kleine baby, met zijn rechterhandje, de lip / zijkant snuit van de Dashond. Een baby heeft van nature, een heel sterk grijp-reflex. Ik denk dat dit nog stamt uit de oertijd van ons dierlijk/menselijk bestaan. Om je als mensen baby net als een baby aapje, je aan de vacht van je ouder vast te houden. Dit reflex kan voor een hond, die dit niet geleerd heeft, een akelige ervaring zijn. Baby's kunnen, doordat reflex, ook niet snel iets loslaten. Deze ouders zijn al tijdens de zwangerschap met hun hond, op cursus geweest bij "Hondsvertrouwen" en hebben geleerd hoe ze hun hond, deze handeling van de baby, moeten laten ervaren en hoe ze de situatie tussen baby en hond het beste kunnen begeleiden.

 

Onder het toeziend oog van een ouder / volwassene, kunnen er heel veel dingen op een leuke, veilige manier met de hond worden gedaan. Bijvoorbeeld ouder met kind samen een behendigheidscursus met de hond doen. Het kind moet dan wel al een bepaalde leeftijd hebben en al een beetje verantwoordelijkheid kunnen dragen.

 

Zoek, verstop en speurspelletjes, zijn zowel voor hond en kind, ontzettend leuk om te doen. Is een heel veilige manier van spelen met de hond, daar er geen drukke, concurrerende activiteit wordt gedaan, zoals bij weggooien van balletjes (wordt de hond druk en happerig van) of trek-spelletjes ( de naam van het trek-spelletje in het Engels is "Tug of war" ofwel trek oorlog. Dit zegt al voldoende). Van zoek spelletjes wordt de hond rustig, zowel zijn hartslag als zijn stress niveau gaan omlaag. Maar het is tevens voor de hond ontspannend intensief en de hond wordt dan gauw moe maar voldaan. Het doet ook de goede band tussen hond en mens erg versterken.

 

 

 

Met de hond gaan wandelen, kan onder toeziend oog van een ouder / volwassene. Het alleen met een hond gaan wandelen, vindt ik pas gepast als het kind de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt. Dan pas zijn de hersenen van het kind zover dat ze hun handelingen goed kunnen overzien. In bepaalde deelstaten van Duitsland, mag het "alleen" wandelen, met de hond, pas vanaf een leeftijd van 15 jaar. Mocht er een jonger kind alleen met een hond wandelen, dan krijg je daarvoor een hoge boete en mocht er een ongeluk gebeuren in die situatie, dan draagt de verzekering geen verantwoordelijkheid voor dit incident. Dus dat kan een heel dure kwestie worden, bij bijvoorbeeld een auto ongeluk wat wordt veroorzaakt door de hond van een, onder de 15 jarige, begeleider.

Tijdens de diverse cursussen van "Hondsvertrouwen", is het hele gezin welkom om mee te lopen en eventueel samen de oefeningen te doen. De positieve leerervaring van de pup / hond staan tijdens de reguliere cursussen, voorop. Mocht U aan bepaalde problemen willen werken, dan kan een combinatie van een cursus en privé-begeleiding een optie zijn.

Tijdens de cursus van hondenschool "Hondsvertrouwen" worden bazen geleerd, hoe ze de hond moeten begeleiden, tijdens een kennismaking met kinderen en onbekende volwassenen. Op deze foto gaat dit op de juiste manier. De baas en tevens de volwassene in deze situatie, houdt de hond op een prettige manier, onder controle en laat, nadat de hond even aan het meisje heeft mogen ruiken, het meisje op de juiste plek de hond rustig aaien. Dit is de juiste en veilige manier voor een kennismaking met een hond welke geen agressie heeft naar mensen en kinderen. Voor honden die dat wel moeilijk vinden is privé-begeleiding om aan dit probleem te werken, de enig juiste weg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++

Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch databestand of op welke andere wijze ook , zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Hondenschool “Hondsvertrouwen” Anja Doove gediplomeerd gedrag en trainingsdeskundige. Specialisaties:

  • Positieve omgang tussen mens en hond in allerlei aspecten en disciplines.
  • Begeleiden van probleem gedrag tussen mens en hond.
  • Begeleiding in “veilige omgang tussen kind en hond”.