Veiligheid kind en hond

Communicatiestoring. Kind en hond begrijpen elkaar NIET. Tekening gemaakt door www.hondenbescherming.nl

Het veilig en verantwoord samen zijn van kinderen en honden, is een grote uitdaging voor ouders en groot ouders.

Van kleine baby's, peuters, kleuters en jonge kinderen, kun je geen juiste omgang, met de hond, verwachten.

In de site van "Hondsvertrouwen" zijn er 3 pagina's over het onderwerp, kind en hond. Voor de 2 andere pagina's, klik op onderstaande links:

Foto met de kinderen en de collies is een veilige situatie, omdat de honden in een lagere positie zijn en de kinderen op de juiste manier de honden aaien.

Ouders zijn de drijvende kracht in een veilige relatie tussen kind & hond.

Kennis over de hond, zijn "taal" en handelingen. Dat zijn de belangrijkst items. Als je weet wat de hond "verteld", kun je alle situaties goed inschatten en op de juiste manier begeleiden.

Dit alles kunt U leren bij "Hondsvertrouwen", de hondenschool met als doel: meer veiligheid tussen kinderen en honden.

Welke begeleiding kan "Hondsvertrouwen" U, als ouder / grootouder bieden:

Begeleiding van ouders en andere volwassenen in de thuis situatie, zodat inzichten worden verkregen.

 1. Ouders en andere volwassenen weten te weinig over het "echte" hondengedrag.
 2. De maatschappij spiegelt een hond af als een bovenal "trouwe kameraad", die alle menselijke handelingen snapt en zich volledig aanpast. Jammer genoeg kan de hond niet aan al deze hoge verwachtingen voldoen.

Honden zijn ook geweldig, maar omdat ouders en andere volwassenen te weinig kennis hebben over:

 • Lichaamstaal van de hond.
 • Gedrag en omgangsvormen van honden.
 • Structuur binnen het gezin.
 • De omgang met vreemde honden.

Dit is een ONVEILIGE situatie. Voor de hond verwarrend en onprettig, voor het meisje kan deze situatie, als de hond een afweer beet zou geven, heel nadelig zijn omdat het meisje in zo'n kwetsbare positie ligt.

Daarom gaat het regelmatig fout tussen kind en hond, waarvan het kind en de hond, beide de dupe van zijn.

De oorzaak van dit alles ligt niet bij het kind of de hond. De oorzaak zit hem in de communicatie tussen 2 verschillende soorten, het kind en de hond begrijpen elkaar niet.

Gelukkig kunnen ouders en andere volwassenen, heel goed leren, hoe ze de situaties zo kunnen begeleiden dat er een veilige situatie ontstaat tussen kind en hond.

Ik kan U in al deze facetten onderwijzen en U, uw kind en uw hond begeleiden, waardoor U anders leert kijken, naar het gedrag van uw hond en de situaties tussen uw kind en de hond. U zult na verloop van tijd in staat zijn om zelf veilige situaties te creëren.

Schotse Collie pup welke in het jongetje zijn hoofd bijt, is ook een zeer ongewenste situatie, de pup leert dat je in mensen mag bijten en het kind zal het vertrouwen verliezen in de hond.

De begeleiding bestaat uit:

 • Een huisbezoek waarbij ik de situatie observeer, uitleg en tips geef en tevens al uw vragen beantwoord.
 • Theorie voor alle volwassenen aanwezig, geheel aangepast op uw situatie.
 • Zijn de kinderen op een leeftijd, dat ze ook zelf in staat zijn om bepaalde gedragingen te leren, dan worden de kinderen ook in de gehele begeleiding betrokken.

Begeleiding is mogelijk:

 • Tijdens de eerste maanden van een eventuele zwangerschap. De hond heeft al in de gaten, op het moment van conceptie, dat de vrouw des huizes zwanger is.
 • Op iedere leeftijd van het kind.
 • Ook opa's, oma's en andere volwassene, die een hond hebben en waar kinderen regelmatig op bezoek komen, kunnen voor deze situaties begeleiding aan vragen.

Kosten euro 35.- per uur en een km-vergoeding van euro 0.35 per km.

De foto van een hond welke in een shirt bijt, is een ongewenste situatie, welke snel kan escaleren in een gevaarlijke situatie.